تحصیل در روسیه

 

ما می توانیم کمک گرفتن دعوت نامه شما را ببینید ، دیدار با شما را در فرودگاه در مسکو ، کمک برای خرید یک بلیط برای قطار به Voronezh ، و ما به شما کمک خواهد کرد که به تصویب تمام مراحل لازم برای ثبت نام و در قرار دادن در خوابگاه دانشجویی ، خصوصی و یا هتل آپارتمان.