تحصیل در روسیه

شهروند خارجی که مایل به درخواست برای انجام مطالعات در دانشگاه ایالتی باید مدارک زیر را ارائه

1. فرم درخواست.
2. تضمینی توسط کپی از دفتر اسناد رسمی گواهی اتمام مدرسه متوسطه از کجا پروفایل مطالعات قبلی ، مطالب و نمرات هستند ذکر شده است.
3. گواهی پزشکی بیان وضعیت سلامت عمومی ، اشعه ایکس و اچ آی وی نتایج آزمون.
4. گذرنامه کپی می کند.